ماموریت حمایت قاطع، ۲.۷ میلیون دالر به بیمارستان نظامی سردار محمد داوود خان کمک می‌نماید

ماموریت حمایت قاطع، ۲.۷ میلیون دالر به بیمارستان نظامی سردار محمد داوود خان کمک می‌نماید

بیل سلیبن سخنگوی این ماموریت، با بیان این مطلب گفته است که این مقدار پول برای بازسازی و نوسازی این بیمارستان به مصرف خواهد رسید. به گفتۀ آقای سلیبن، تاکنون ۹۰ درصد کار بازسازی تجهیزات این بیمارستان تکمیل شده است. حدود یک...