حمایت ساکنان ولسوالی شیندند از تقسیم این ولسوالی

حمایت ساکنان ولسوالی شیندند از تقسیم این ولسوالی

شماری از بزرگان و سران اقوام ولسوالی شیندند هرات از تقسیم این ولسوالی به چند ولسوالی و ایجاد ولسوالی‌های جدید اعلام حمایت کردند.   این بزرگان در نشست با محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات از ایجاد ولسوالی‌های جدید...