حمایت ریاست زراعت فراه از خانواده‌های بی بضاعت

حمایت ریاست زراعت فراه از خانواده‌های بی بضاعت

ریاست زراعت ولایت فراه برای ۲۴۵ خانواده بی بضاعت در این ولایت مرغ تخم‌گذار توزیع کرد. روز گذشته در ساختمان ریاست زراعت ولایت فراه برنامه ای به همین منظور با حضور محمد یونس رسولی معاون و سرپرست مقام ولایت فراه و گل احمد...