حمایت از افغانستان یکی از اولویت‌های خارجی سیاست ازبکستان است

حمایت از افغانستان یکی از اولویت‌های خارجی سیاست ازبکستان است

مقام‌ها در تاشکند پایتخت ازبکستان می‌گویند که حمایت از افغانستان و حل چالش‌های فرا روی آن یکی از برنامه‌های کشورشان است.   «عصمت‌الله ارگاشیف» نماینده رئیس جمهور ازبکستان روز گذشته در گردهمایی سازمان همکاری...