اعلام حمایت از آتش بس بین دولت و طالبان توسط خطیبان مساجد هرات در روز عید

اعلام حمایت از آتش بس بین دولت و طالبان توسط خطیبان مساجد هرات در روز عید

سخنرانان در مراسم نماز عید در ولایت هرات، بر اتحاد و وحدت بین شهروندان کشور تاکید کرده و از آتش بس اعلام شده توسط حکومت و پذیرش آن توسط مخالفان مسلح اعلام حمایت کردند.   شماری از این سخنرانان خواهان ادامه این آتش بس و...