حلقه محاصره داعش تنگتر می‌شود

حلقه محاصره داعش تنگتر می‌شود

بر اساس گزارش‌ها نیروهای عراقی با تصرف روستاها حلقه محاصره را بر نیروهای داعش در موصل تنگتر و تنگتر می‌کنند و به چند کیلومتری دومین شهر بزرگ عراق رسیده اند. نیروهای داعش در حال عقب نشینی چاه های نفت را به آتش می کشند از...