حلب در آستانه جنگ دوباره

حلب در آستانه جنگ دوباره

بر اساس گزارش ها روسیه با اشاره به حملات شورشیان اعلام نموده است که "آتش بس انسان دوستانه" یک جانبه را تمدید نمی کند. وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که دو تن از منسوبان نظامی اش در اثر شلیک شورشیان زخمی گردیده اند، در حالی...