نگرانی نهادهای حقوق بشری از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان

نگرانی نهادهای حقوق بشری از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان

تدامیچی یاماموتو فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که با طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان از بهر توقف آماج قرار دادن غیر نظامیان تماس شان را آغاز کرده اند.   به گفته یاماموتو، سازمان ملل در تلاش...