کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از محاصره مناطق توسط نیروهای دولتی سوریه انتقاد کرد

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از محاصره مناطق توسط نیروهای دولتی سوریه انتقاد کرد

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نیروهای حکومت سوریه به دلیل محاصره مناطق حومه پایتخت آن کشور به شدت انتقاد کرد.   زید رعد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار فراهم شدن امکان ارسال کمک‌های غذایی و...