دیده‌بان حقوق بشر: عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی در هند تامین نشده است

دیده‌بان حقوق بشر: عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی در هند تامین نشده است

دیده بان حقوق بشر می‌گوید که با گذشت چندین سال تا هنوز ارائه خدمات حمایتی برای قربانیان تجاوز جنسی در هند وجود ندارد.   در گزارش این سازمان گفته شده که از سال ۲۰۱۲ که اصلاحات حقوقی در این کشور تدوین شده، تا هنوز هم این...