دیدبان حقوق بشر: افغانستان جای امن برای غیرنظامیان نیست

دیدبان حقوق بشر: افغانستان جای امن برای غیرنظامیان نیست

دیدبان حقوق بشر می‌گوید که افغانستان یکی از کشورهای است که برای زندگی کردن غیرنظامیان جای امن ندارد.   این نهاد نا نشر خبرنامه‌ای گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان باید عاملان جنایت جنگی در این کشور به پنجه...