پنجمین همایش حقوق بین الملل بشر دوستانه در هرات راه اندازی شد

پنجمین همایش حقوق بین الملل بشر دوستانه در هرات راه اندازی شد

پنجمین همایش حقوق بین الملل بشر دوستانه صبح امروز از سوی نماینده‌گی کمیته صلیب سرخ در هرات راه اندازی شد.   هدایت کیانا مسئول بخش مطبوعاتی این کمیته در هرات می‌گوید که این همایش همه ساله برای برخی از دانشجویان این...