حقوق بشر: ۹۴ سالی پر خشونت برای زنان افغان

حقوق بشر: ۹۴ سالی پر خشونت برای زنان افغان

کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش ۵ درصدی خشونت در برابر زنان افغان در سال روان خبر داده است. این کمیسیون گفته که در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۱۳۰ مورد خشونت علیه زنان ثبت‌شده است. مسئولان در این کمیسیون امروز همزمان به مناسبت روز...