حفیظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی افغانستان شد

حفیظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی افغانستان شد

حفیظ الله ولی رحیمی رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان از سوی رئیس جمهور تعیین شد.   سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان گفته که آقای رحیمی در سال‌های دهه ۴۰ عضویت تیم ملی فوتبال را داشته است. حفیظ الله ولی...