برای حفظ سلامت بهترین ساعات غذا خوردن در طول روز را انتخاب کنید!

برای حفظ سلامت بهترین ساعات غذا خوردن در طول روز را انتخاب کنید!

این برای همه شماهایی است که دیر وقت میان وعده‌ می‌خورید: آیا موافقید که چنانچه تمام غذایتان را تنها در ۱۲ ساعت در طی روز بخورید، سالم‌تر و جوان‌تر خواهید ماند؟ این دقیقا همان چیزی است که مطالعه‌ای اخیر در دانشگاه...