اداره حفاظت از محیط زیست هرات: نمی توانیم گردوغبار را مهار کنیم

اداره حفاظت از محیط زیست هرات: نمی توانیم گردوغبار را مهار کنیم

 ساکنان هرات ازچند روزبه این طرف شاهد گرد وغباری کم سابقه در این ولایت هستند که این پدیده باعث بروز مشکلات زیادی برای آنها شده است .   آنان می‌گویند که یکی از انواع آلودگی‌های هوا که در سال‌های اخیر در شماری از شهرهای...