حضور کمرنگ زنان در صفوف نیروهای امنیتی ولایت غور

حضور کمرنگ زنان در صفوف نیروهای امنیتی ولایت غور

عبدالحی خطیبی، سخن‌گوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که تهدیدات امنیتی و عرف و فرهنگ ناپسند مردم از عمده‌ترین موانع فرا راه کار و فعالیت زنان در صفوف نیروهای امنیتی این ولایت می‌باشد.   وی افزوده که...