حضور کمرنگ زنان ایران در سینما

حضور کمرنگ زنان ایران در سینما

گفته شده که اعتراض‌های سینماگران زن به تبعیض جنسی در صنعت سینما با صدای رساتری به گوش‌ می‌رسد. تفاوت بین دستمزد ستارگان مرد و زن و جنسیت‌زدگی پنهان بعضی حرفه‌های تخصصی مربوط به فیلم‌سازی یکی از عمده‌ترین...