حضور طالبان درده سبز کابل

حضور طالبان درده سبز کابل

خبرگزاری رویترز نگاشته است که جنگ‌جویان طالب در ولسوالی ده سبز کابل حضور دارند و با مردم از نزدیک در تماس هستند. این خبرگزاری از زبان باشنده‌های ده سبز که طالبان شبانه پشت خانه‌هایشان می‌آیند و از آنان آب‌ونان...