سفیر بریتانیا اظهارات مبنی بر عدم حضور داعش در افغانستان را ساده لوحانه توصیف کرد

سفیر بریتانیا اظهارات مبنی بر عدم حضور داعش در افغانستان را ساده لوحانه توصیف کرد

دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل، در پیوند به اظهارات مقام‌های افغان که گویا گروه داعش در افغانستان حضور ندارد گفته است که این سخنان ساده لوحانه است. آقای جرمی به گونۀ تلویحی از عملکرد شماری از کشورها که به حمایت گروه...