حشر عمومی ساکنان نیمروز برای پاک‌کاری شهر زرنج

حشر عمومی ساکنان نیمروز برای پاک‌کاری شهر زرنج

ده‌ها تن از ساکنان نیمروز، فعالان مدنی و برخی از مسئولان اداره‌های دولتی، دریک حشر عمومی اقدام به پاک‌کاری شهر زرنج از وجود زباله‌ها کرده‌اند. این رضاکاران در این اقدام نمادین، قسمت‌های از جاده‌های شهر زرنج را از...