حسن روحانی : تجدید نظر در توافقنامه هسته ای را نمی پذیریم

حسن روحانی : تجدید نظر در توافقنامه هسته ای را نمی پذیریم

حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در نشست خبری در نیویارک گفته که توافق هسته ی تهران با شش قدرت جهانی، یک توافق  بین المللی و غیر قابل تغییر است.   آقای روحانی افزوده که مذاکرات درباره این توافقنامه صورت گرفته...