حسن روحانی وارد باکو شد

حسن روحانی وارد باکو شد

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. آقای روحانی در این سفر با الهام علی‌اف، رییس جمهوری آذربایجان، دیدار خواهد کرد و روز دوشنبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان نشستی...