حسن روحانی: با ممنوع کردن فضای مجازی در دنیای امروز نمی‌شود زندگی کرد

حسن روحانی: با ممنوع کردن فضای مجازی در دنیای امروز نمی‌شود زندگی کرد

حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، روز چهارشنبه گفت با فیلترینگ و ممنوعیت نمی‌شود در دنیای امروز زندگی کرد. آقای روحانی با تکرار نیاز به راه‌اندازی شبکه جامعه اطلاعات ملی در کشور به تجربه‌های قبلی ممنوعیت در ایران اشاره...