زندانیان حزب اسلامی هفته آینده از بند رها می‌شوند

زندانیان حزب اسلامی هفته آینده از بند رها می‌شوند

مقام‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری گفته‌اند که بخشی از زندانیان حزب اسلامی، هفته آینده از بند رها می‌شوند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور غنی گفته است که تا ۱۵ روز آینده تمام تعهدات حکومت در قبال توافق‌نامه صلح با...