رهبر حزب اسلامی طرحی را برای تامین شفافیت در برگزاری انتخابات آینده ارائه کرد

رهبر حزب اسلامی طرحی را برای تامین شفافیت در برگزاری انتخابات آینده ارائه کرد

رهبر حزب اسلامی طرحی را برای تامین شفافیت در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد.   گلبدین حکمتیار امروز طرح خویش را در کنفرانس خبری مشترک با رئیس و مسئولان...