حزب عدالت و توسعه پیروز انتخابات پارلمانی ترکیه

حزب عدالت و توسعه پیروز انتخابات پارلمانی ترکیه

نتایج غیررسمی انتخابات ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه توانسته است که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. احمد داووداغلو، نخست‌وزیر ترکیه و رییس حزب عدالت و توسعه پس از پایان انتخابات اعلام کرد که حزبش در...