آنگلا مرکل یک بار دیگر رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان شد

آنگلا مرکل یک بار دیگر رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان شد

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، باری دیگر به عنوان رهبر حزب دمکرات مسیحی برگزیده شد. آرای خانم مرکل این بار حدود هفت درصد کمتر از دو سال پیش بود. سیاست درهای باز آنگلا مرکل و پذیرش ده‌ها هزار پناهجو خشم برخی را در آلمان...