حزب حاکم گرجستان در انتخابات پارلمانی پیشتاز شد

حزب حاکم گرجستان در انتخابات پارلمانی پیشتاز شد

به نقل از پرس‌تی‌وی، نتایج رسمی اولیه انتخابات پارلمانی گرجستان حکایت از پیشتازی حزب حاکم "رویای گرجستان" دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان اعلام کرد پس از شمارش ۵۴ درصد آراء اخذشده، حزب رویای گرجستان به رهبری...