حزب جمعیت اسلامی: برکناری عبدالکریم خدام یک امر تک روانه است

حزب جمعیت اسلامی: برکناری عبدالکریم خدام یک امر تک روانه است

حزب جمعیت اسلامی افغانستان، فرمان رئیس جمهور در مورد برکناری عبدالکریم خدام والی سمنگان را رد کرده و آن را تک‌ روانه خوانده است.   این حزب امروز با نشر خبرنامه‌ی گفته است که حزب جمعیت یکی از طرف‌های اصلی تشکیل دهنده...