قول حزب الله برای حمله به شورشیان جبهه نصرت

قول حزب الله برای حمله به شورشیان جبهه نصرت

شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله می گوید که این گروه شیعه لبنانی اقدام به حمله به پیکارجویان جبهه نصرت در داخل سوریه خواهد کرد. آقای نصرالله گفت که ناحیه مرزی قلمون که کوهستانی است هدف این حملات خواهد بود اما توضیح بیشتری...