حریق بیش از ۶ تُن دوای بی کیفیت و تاریخ گذشته در هرات

حریق بیش از ۶ تُن دوای بی کیفیت و تاریخ گذشته در هرات

مسئولان در ریاست صحت عامه هرات می‌گویند که بیش از ۶ تُن دوای بی کیفیت و تاریخ گذشته را ازدواخانه های سطح شهر جمع آوری و حریق کرده اند.   «عبدالحکیم تمنا» رئیس صحت عامه هرات گفت که این دواها تحت نظر هیأت معینه مقام ولایت...