حرکت مدنی زنان غور بخاطر تشویق مردم در روند ثبت‌نام رای‌دهی

حرکت مدنی زنان غور بخاطر تشویق مردم در روند ثبت‌نام رای‌دهی

شماری از زنان ولایت غور از بهر تشویق سایر زنان در اشتراک به روند ثبت نام رای دهی با یک حرکت گروهی به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان رفته و ثبت نام کرده اند.   «فریده ناصری» مسئول بخش زنان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر...