حرکت مدنی سبب برچیده شدن افراطیت می‌شود

حرکت مدنی سبب برچیده شدن افراطیت می‌شود

همزمان با اعتراض‌ اقوام پشتون‌ها در پاکستان، رئیس جمهور غنی از خواسته‌های آنان حمایت کرد و گفت که این یک حرکت مدنی در برابر افراطیت و تروریزم است.   رئیس جمهور غنی در صفحۀ تویترش نوشته است که چنین حرکت‌های مدنی...