۱۰۰ تن از دوره‌‎های آموزشی حرفه و فن در غور مستفید شدند

۱۰۰ تن از دوره‌‎های آموزشی حرفه و فن در غور مستفید شدند

۱۰۰ تن در ولایت غور پس از سپری کردن برنامه‌های آموزشی حرفه و فن ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت سند فراغت بدست آوردند.   مسئولان در ریاست کار و اموراجتماعی این ولایت می‌گویند که بیشتر این افراد را زنان تشکیل...