حذف چند مضمون از نصاب تعلیمی مکاتب لوگر و بغلان از سوی طالبان

حذف چند مضمون از نصاب تعلیمی مکاتب لوگر و بغلان از سوی طالبان

به نقل از مسئولان محلی در ولایات لوگر و بغلان طالبان دست به حذف چند مضمون از نصاب آموزشی مکاتب در این ولایات زده اند. به نقل از مسئول یکی از مکاتب در دهنه‌ی غوری ،طالبان مسلح در تمامی مکاتب این ولسوالی و دهنه‌ی غوری...