حذف دیپارتمنت دری دانشکده ادبیات از دانشگاه شبانه هرات

حذف دیپارتمنت دری دانشکده ادبیات از دانشگاه شبانه هرات

شماری از شهروندان و استادان دانشگاه هرات می‌گویند که دیپارتمنت ادبیات دری از نصاب درسی دانشگاه شبانه این ولایت حذف شده است. سید مسعود حسینی استاد دیپارتمنت ادبیات فارسی-دری دانشگاه هرات به تلویزیون چکاد گفت: "تصمیم حذف...