حدید: اقدامات نیروهای دولتی برای سرکوب هراس‌افگنان در فصل سرما کارساز نیست

حدید: اقدامات نیروهای دولتی برای سرکوب هراس‌افگنان در فصل سرما کارساز نیست

رییس کمیتۀ امنیتی شورای ولایتی اقدامات نیروهای دولتی در راستای آماج قراردهی مواضع هراس‌افگنان در فصل سرما را ناچیز دانسته است. مهدی حدید، رییس این کمیته گفته است که نیروهای دولتی تاکنون تحرکات قابل قبولی در فصل سرما،...