حدود ۶۵۰۰ مهاجر از غرق شدن در آب‌های مدیترانه نجات یافتند

حدود ۶۵۰۰ مهاجر از غرق شدن در آب‌های مدیترانه نجات یافتند

گارد ساحلی ایتالیا می گوید که حدود ۶۵۰۰ مهاجر در آب های نزدیک لیبی نجات داده شده اند. در ویدئویی که از صحنه نجات منتشر شده، مهاجران با دیدن قایق های نجات هورا می کشند و بعضی حتی به آب می پرند و خود را شناکنان به قایق های...