حدود۴۰ طالب در۲ولایت کشور کشته شدند

حدود۴۰ طالب در۲ولایت کشور کشته شدند

در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در دو ولایت کشور، حدود ۳۸ هراس‌افگن طالب کشته‌شده‌اند. این عملیات در ۲۴ ساعت گذشته در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار و ولسوالی پسابند غور راه‌اندازی شده است. در خبرنامه انتشاریافته وزارت...