رییس‌جمهور پس از ادای مراسم حج عمره به کابل بازگشت

رییس‌جمهور پس از ادای مراسم حج عمره به کابل بازگشت

رییس‌جمهور اشرف غنی، پس از ادای مراسم حج عمره به کابل بازگشته است. به اساس خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی پس از شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی – عربی و آمریکا به کشور بازگشته است. رییس‌جمهور غنی در هنگام دیدار با...