حج و اوقاف پیش از ۸ مارچ از جایگاه زن در اسلام بزرگداشت کرد

حج و اوقاف پیش از ۸ مارچ از جایگاه زن در اسلام بزرگداشت کرد

وزیر حج و اوقاف کشور معتقد است که عشق و محبت در اکثر خانواده‌های افغانستان کاهش‌یافته و مشکلات کشور بیشتر شده است. فیض محمد عثمانی امروز در مراسم گرامیداشت از جایگاه زن در اسلام اظهار داشت که بیرون شدن از مشکلات گوناگون...