سید محمد شیرزادی به عنوان رئیس جدید اداره حج و اوقاف ولایت هرات تعیین شد

سید محمد شیرزادی به عنوان رئیس جدید اداره حج و اوقاف ولایت هرات تعیین شد

سید محمد شیرزادی بر اساس پیشنهاد وزارت حج اوقاف و حکم ریاست جمهوری افغانستان به عنوان رئیس اداره ارشاد، حج و اوقاف ولایت هرات مقرر شده است.   او روز گذشته توسط محی الدین نوری معاون والی هرات به عنوان رئیس جدید این...