ساکنان نیمروز از حامیان پروسه کابل هستند

ساکنان نیمروز از حامیان پروسه کابل هستند

ساکنان نیمروز نیز به جمع حامیان پروسه کابل پیوستند. جمعی از مردم نیمروز و مقام‌های دولتی امروز با تجمع در مهمان‌خانه "آزادی" این ولایت، از پروسه کابل اعلام حمایت نمودند و رویداد خونین چهارشنبه کابل را محکوم کردند. والی...