حامیان قاتلان مردم باید مجازات شوند

حامیان قاتلان مردم باید مجازات شوند

مجلس سنا هشدار می‌دهد که به هیچ اجازه داده نخواهد شد که از نشانی حکومت به حمایت کسانی بپردازد که به قتل و کشتار مردم بی‌گناه مصروف هستند. فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا ضمن محکومت گفته‌های اخیر عبدالحکیم مجاهد، عضو...