حامد کرزی: برای بیرون رفت از مشکلات فعلی باید لویه جرگه برگزار شود

حامد کرزی: برای بیرون رفت از مشکلات فعلی باید لویه جرگه برگزار شود

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که برای بیرون رفتن از مشکلات فعلی کشور باید لویه جرگه برگزار شود. وی در یک نشست خبری در کابل گفت که در این لویه جرگه باید تمامی اقشار به شمول طالبان اشتراک، و برای بیرون رفت از...