حامد کرزی رهسپار چین شد

حامد کرزی رهسپار چین شد

حامد کرزى رییس‌جمهور پیشین کشور، جهت اشتراک در یک کنفرانس پیرامون صلح افغانستان، عازم چین شد. یوسف سها مسئول دفتر مطبوعاتى حامد کرزى گفته که آقای کرزى، امروز به‌سوی چین حرکت کرد. وى افزود که موصوف، از سوی انستیتیوت...