حامدکرزی هند را برای کمک نظامی بیشتر به کشور ترغیب می‌کند

حامدکرزی هند را برای کمک نظامی بیشتر به کشور ترغیب می‌کند

حامد کرزی، ‌رییس جمهور پیشین کشور که در این روز ها در هند به سر می‌برد از این کشور خواهان کمک های نظامی بیشتری شده است. آقای کرزی به روزنامه ایندین اکسپرس گفت که هند می‌‌تواند امکانات دفاعی، سخت‌ افزار های نظامی و...