حاصلات پیاز در ولایت سرپل ۶۰ درصد افزایش یافته است

حاصلات پیاز در ولایت سرپل ۶۰ درصد افزایش یافته است

مسئولان ادارۀ زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل می‌گوید که حاصلات پیاز در این ولایت امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ در صد افزایش یافته است. محی الدین عینی، رییس ادارۀ زراعت، آبیاری و مالداری سرپل گفت: زارعان این ولایت...