ثبت بیش از ۱۶۰ مورد حادثه ترافیکی طی روزهای عید در هرات

ثبت بیش از ۱۶۰ مورد حادثه ترافیکی طی روزهای عید در هرات

گفته میشود در جریان سه روز عید بیش از ۱۶۰ مجروح حوادث ترافیکی به این بخش منتقل شده و تحت تداوی قرار گرفتند اما دوتن از مجروحان به دلیل شدت جراحت جان خود را از دست دادند.   سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات میگوید: علاوه بر...